Współpraca ze Stowarzyszeniem EKON – oferta dla firm

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 2003 roku działa na rzecz aktywizacji, zatrudnienia i poprawienia jakości życia osób z niepełnosprawnościami (OzN). Nasi podopieczni to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które chcą być aktywne zawodowo. Jako przedsiębiorstwo społeczne angażujemy się w przeciwdziałanie wykluczeniu, promując dostępność, otwartość i równe szanse. Wierzymy, że inkluzywna rekrutacja i zarządzanie różnorodnością pracowników przekłada się na ekonomię społeczną i łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Nasi Trenerzy Pracy są specjalistami w dziedzinie zatrudniania wspomaganego – współpracują zarówno z naszymi podopiecznymi, jak i firmami, które decydują się na współpracę ze Stowarzyszeniem EKON. Projekt „Kraina Akceptacji” to inicjatywa, której celem jest zatrudnianie OzN i wykluczanych społecznie na terenie całej Polski. Trenerzy Pracy działający na lokalnym rynku pracy realizują procesy rekrutacyjne szybko i skutecznie, systematycznie monitorując przebieg pracy pracowników i udzielając im niezbędnego wsparcia. Wspieramy partnerów i kontrahentów w budowaniu wizerunku firm odpowiedzialnych społecznie (CSR) oraz wspólnie przeciwdziałamy bierności zawodowej i wykluczeniu społecznemu.  Stowarzyszenie EKON zrealizowało ponad 20 ogólnopolskich projektów, które miały na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Znajomość lokalnych rynków pracy pozwala nam szybko i skutecznie przeprowadzać procesy rekrutacyjne. Trenerzy Pracy współpracujący ze Stowarzyszeniem EKON działają na terenie całej Polski, wykorzystując model zatrudniania wspomaganego, który wspiera OzN i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym na każdym etapie rekrutacji, a także w trakcie  zatrudnienia.

Zakres współpracy ze Stowarzyszeniem EKON

Naszym kontrahentom i partnerom zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Zajmujemy się całym procesem rekrutacji i doboru pracownika, wspieramy go podczas szkoleń i wdrażania do organizacji oraz prowadzimy obsługę kadrową i płacową. Podejmującym współpracę ze Stowarzyszeniem EKON, zapewniamy pełen zakres działań związanych z procesem rekrutacji i zatrudnienia pracownika:

  • przeprowadzimy na nasz koszt pełen proces rekrutacji,
  • podpiszemy umowy o pracę z wybranymi kandydatami,
  • poprowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową pracownika,
  • sfinansujemy koszty związane z zatrudnieniem pracownika, w tym badania lekarskie i szkolenia BHP,
  • comiesięcznie rozliczymy wysokość ulgi i wystawimy dokument uprawniający do obniżenia obowiązkowej wpłaty na PFRON.

Stowarzyszenie EKON oferuje profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz indywidualne konsultacje dla każdego kandydata na pracownika. Specjalnie przeszkolona kadra Trenerów Pracy zapewnia niezbędne wsparcie pracodawcom oraz dba o prawidłowy przebieg procesu integracji osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści z nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem EKON

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami przełamuje bariery i zwalcza stereotypy, udowadniając, że niepełnosprawność lub ograniczenie zdrowotne nie musi być przeszkodą, ponieważ każdy pracownik może być pełnowartościowym członkiem zespołu. Idea zatrudniania wspomaganego znalazła licznych zwolenników, zwłaszcza w branży FMCG. Efektywna i wielopłaszczyznowa współpraca w realizacji projektów związanych z aktywizacją i integracją OzN znacząco wzmocniła ich pozycję na polskim rynku pracy. Działamy we współpracy z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION – wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy OzN na otwarty rynek pracy, oferując im niezbędne wsparcie, które umożliwia zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Partnerstwo z EKON pozwala przedsiębiorstwom na rozwijanie odpowiedzialnego biznesu oraz budowanie kultury organizacyjnej opartej na wysokich standardach etycznych.

Partnerzy i kontrahenci Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”: