Projekt „Kraina Akceptacji”

Projekt “Kraina Akceptacji” rozpoczęty w 2008 roku, koncentruje się na zatrudnieniu wspomaganym, w którym wszystkie działania realizowane są przy udziale Trenera Pracy. Jego celem jest identyfikacja, przygotowanie i wdrożenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, jednocześnie monitorując ich zatrudnienie w sposób kompleksowy. Inicjatywa ta adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami – zarówno tych, które dotychczas nie pracowały, jak i tych, które pragną powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie.

W ramach projektu kluczową rolę pełnią wykwalifikowani Trenerzy Pracy, których zadania obejmują:

  • Udzielanie kompleksowego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w procesie przygotowania do podjęcia zatrudnienia.
  • Pomaganie w integracji osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.
  • Wspieranie adaptacji w nowym środowisku zawodowym oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą, opiekę psychologiczną, doskonalenie umiejętności zawodowych i ocenę pracy.
  • Zapewnianie wsparcia administracyjnego w utrzymaniu zatrudnienia poprzez nadzór nad terminami ważności dokumentów oraz przekazywanie niezbędnych informacji.

Trener Pracy pełni również rolę wsparcia dla kontrahentów, udzielając praktycznych porad z zakresu współpracy pracodawca-pracownik. Dzięki indywidualnemu podejściu do potrzeb zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i pracodawców, projekt umożliwia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z przełamywaniem społecznych, psychicznych i środowiskowych barier. Promuje także pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami jako sumiennych, rzetelnych i zaangażowanych pracowników oraz kontrahentów odpowiedzialnych społecznie.

Projekt Kraina Akceptacji - Stowarzyszenie EKON

Projekt Kraina Akceptacji – Stowarzyszenie EKON

 

Zobacz pozostałe projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON”