Rekomendacje Stowarzyszenia EKON:
nagrody, podziękowania, referencje i wyróżnienia

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” nieustannie dąży do uznania i docenienia wyjątkowych osiągnięć, inicjatyw oraz współprac osób z niepełnosprawnościami. Wspierając OzN na rynku pracy tworzymy otwarte, zróżnicowane i inkluzyjne społeczeństwo, w którym każdy ma szansę na pełne uczestnictwo i rozwój. Z ogromną radością prezentujemy nagrody, podziękowania, referencje i wyróżnienia, które otrzymaliśmy i które świadczą o naszym zaangażowaniu w działalność na rzecz społeczności OzN. Każde wyróżnienie, podziękowanie i referencja stanowią potwierdzenie naszych wysiłków oraz motywację do dalszego działania na rzecz dobra wspólnego, a w konsekwencji – pozytywnych zmian w społeczeństwie. Dzięki wsparciu naszych partnerów możemy kontynuować zadania, inspirować innych i tworzyć lepsze jutro dla wszystkich. Jesteśmy dumni z naszej długiej historii współpracy z wieloma organizacjami, instytucjami i ekspertami z różnych dziedzin.


Liczne wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej przez Stowarzyszenie EKON działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

  • Nagroda Główna i I Miejsce dla Projektu „EKOpraca projekt pilotażowy” w konkursie „Dobre praktyki” (PFRON 2005 r. SPO RZL Działanie 1.4b) – za najlepsze zrealizowane w 2004 roku przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej OzN, zorganizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • EKOpraca – najbardziej innowacyjny projekt z dziedziny społecznej w rankingu dwutygodnika Business Week za 2005 r.
  • Nagroda WFOŚiGW za 2006 r. – za trud i zaangażowanie Stowarzyszenia EKON na rzecz działań związanych z ochroną środowiska
  • NOMINACJA DO NAGRODY GŁÓWNEJ „EUROPEAN DIVERSITY AWARDS” W KATEGORII „FIRMA ROKU 2012”. Nominacja jest wyrazem uznania dla wysiłków i starań wszystkich pracowników EKON w budowaniu lepszego miejsca pracy, w którym różnorodność jest atrybutem, a nie przeszkodą w relacjach zawodowych i społecznych
  • Tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju – otrzymany w 2014 roku w konkursie Forbes i PwC
  • Nagroda Syrenki Warszawskiej za zasługi dla Stolicy Rzeczypospolitej – otrzymana w 2014 roku
  • II miejsce w konkursie „Lider Zmian Funduszy Europejskich” w 2023 r. w kategorii „Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rekomendacjami, nagrodami, podziękowaniami i referencjami dla Stowarzyszenia EKON – które przyczyniają się do budowania lepszego jutra dla nas wszystkich.