Media o Stowarzyszeniu
„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Od momentu powstania Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, nasza misja była jasna i konsekwentna – wspieranie osób z niepełnosprawnościami w integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz edukacji. Nasze działania są nieustannie monitorowane i doceniane przez media, które dostrzegają nie tylko naszą pasję i zaangażowanie, ale również skuteczność i pozytywne zmiany, jakie przynosimy w życiu wielu ludzi. Ogólnopolskie media dostrzegają nasz wkład w społeczność i osiągnięcia w realizowanych przez nas projektach. Misja Stowarzyszenia EKON jest doceniana i wspierana przez różne środowiska. To motywuje nas do dalszego działania i rozwijania inicjatyw, aby jeszcze skuteczniej wspierać Osoby z Niepełnosprawnościami.

Z dumą prezentujemy i zapraszamy do zapoznania się z opiniami i artykułami poświęconymi naszej wieloletniej działalności na rzecz środowiska Osób z Niepełnosprawnościami.

Publikacje:

Audycje radiowe:

Materiały telewizyjne i video: