Trenerzy Pracy Stowarzyszenia EKON

Misja stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” nie ogranicza się jedynie do poszukiwania pracy. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia na każdym etapie drogi do zatrudnienia, a to właśnie Trenerzy Pracy odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Trenerzy Pracy to nie tylko koordynatorzy czy instruktorzy, to ludzie z pasją i empatią, którzy angażują się w życie zawodowe każdej osoby, która zgłasza się do projektów realizowanych przez nasze stowarzyszenie. Głównym celem Trenera Pracy  jest nie tylko znalezienie pracy, ale także wyposażenie OzN w niezbędne umiejętności, pewność siebie i motywację, by odnieść sukces na rynku pracy.

Podstawowym zadaniem Trenerów Pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby. Rozpoczynają od analizy umiejętności, doświadczenia zawodowego i celów zawodowych danej osoby. Na tej podstawie opracowują plan działania, który obejmuje szkolenia, warsztaty, sesje coachingowe i inne działania mające na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i zbudowanie aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Trenerzy Pracy nie tylko przekazują wiedzę teoretyczną, ale także pomagają w praktycznym stosowaniu zdobytych umiejętności. Organizują symulacje rozmów kwalifikacyjnych, udzielają wskazówek dotyczących tworzenia CV i listów motywacyjnych, a także wspierają w rozwoju umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Trenerzy Pracy nieustannie monitorują postępy osób, z którymi pracują. Regularnie sprawdzają, czy osiągane są założone cele i dostosowują plan działania. W ten sposób zapewniają, że każda osoba otrzymuje wsparcie, które najlepiej odpowiada potrzebom i sytuacji.

Ważnym elementem roli Trenerów Pracy jest również budowanie relacji z pracodawcami i instytucjami zatrudnienia. Dzięki temu mogą aktywnie poszukiwać możliwości zatrudnienia dla swoich podopiecznych, nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami i negocjować warunki zatrudnienia. W Stowarzyszeniu EKON Trenerzy Pracy są niezastąpionym ogniwem w procesie wspierania bezrobotnych OzN w znalezieniu pracy. Ich zaangażowanie, profesjonalizm i empatia sprawiają, że każda osoba, która skorzystała z naszych usług, ma szansę na odniesienie sukcesu zawodowego i życiowego.

Rola Trenera Pracy w Stowarzyszeniu EKON nie kończy się na momencie znalezienia pracy przez uczestnika projektu, ponieważ monitoruje on przebieg zatrudnienia. Trenerzy Pracy konsultując się z Zarządem Stowarzyszenia EKON stale współpracują z kontrahentami, zapewniając im wsparcie na linii pracodawca-pracownik. Dzięki temu nawet po zatrudnieniu, osoba ma wsparcie i mentoring nie tylko w procesie adaptacji do nowej roli, ale także w rozwoju zawodowym na nowym stanowisku. To kompleksowe podejście sprawia, że Stowarzyszenie EKON nie tylko pomaga znaleźć pracę, ale także wspiera w utrzymaniu i rozwijaniu się na rynku pracy.