Na temat Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych EKON

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia EKON jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, głównie z grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy – chorujących psychicznie.

Realizacja następuje przez samodzielne tworzenie „zielonych miejsc pracy” związanych z odbiorem i segregacją odpadów, oraz przez promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W latach 2008-2014 w ramach zatrudnienia wspomaganego skierowaliśmy do pracy ponad 3230 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym w strukturach naszej organizacji pracuje obecnie na etatach 845 osób niepełnosprawnych, w tym 318 najciężej poszkodowanych.

Równie ważne są cele o charakterze ekologicznym, wypełniane przez działania związane z ochroną środowiska i edukacją pro-ekologiczną. Ochrona środowiska to selektywna zbiórka odpadów, segregacja oraz niemal całkowity ich recykling. Działania edukacyjne skierowane są zarówno do dorosłych mieszkańców, jak również dzieci i młodzieży.

Z doświadczenia Stowarzyszenia EKON oraz wiodących organizacji europejskich skupionych w European Platform for Rehabilitation (EPR), której członkiem jest Stowarzyszenie wynika, że efektywny system rehabilitacji zawodowej musi być oparty na kompleksowej ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Na tej podstawie identyfikowane są potrzeby wsparcia w powrocie do zawodu lub nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji, a następnie świadczona jest pomoc w znalezieniu miejsca pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

Dr Marek Łukomski Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia
Tomasz Lenart Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia

Media o nas

Prasa

 • Sortownia marzeń, Polityka. Nr 4/2012 – (pdf)
 • Przedsiebiorstwo społeczne dla osób niepełnosprawnych, Rzeczpospolita, 30 maja 2006 r. – (pdf)
 • EKONomia szczęscia, Gość Niedzielny, 30 stycznia 2011 r. – (pdf)
 • Śladami mrówek z EKONu, Magazyn integracja, Nr 2/2006 r. – (pdf)
 • Jaskółki społecznej ekonomii, Gość Niedzielny, 5 sierpnia 2012 r. – (pdf)
 • Stowarzyszenie różowych kotów, Newsweek, Nr 1/2008 r. – (pdf)
 • Mrówki atakują, Pochodnia, Nr 1/2006 r. – (pdf)
 • Historia żółtej torby, Rzeczpospolita, 26 października 2004 r. – (pdf)
 • Wkomponowani w środowisko, Społeczeństwo dla wszystkich, Nr 1 – 2/2005 r. – (pdf)
 • Praca według mrówek, Tygodnik Powszechny, 21 października 2007 r. – (pdf)

Telewizja

 • TVP Ekologiczne mrówki (link)
 • TVP Mrówki z EKON (link)
 • TVN 24 Terapia z odpadów (link)
 • Recykling dusz (link)

Radio

 • Radio Warszawa z dnia 13-03-2012 – Projekt Carrefour – (link)
 • Radio Dla Ciebie z dnia 17-07-2006 – Część 1 – (link)
 • Radio Dla Ciebie z dnia 17-07-2006 – Część 2 – (link)
 • Radio Program I z dnia 21-04-2008  – (link)
 • Radio Dla Ciebie z dnia 13-02-2013 – (link)
 • Radio Dla Ciebie z dnia 23-04-2008 – Wywiad – (link)
 • Tok FM z dnia 24-01-2008 – (link)
 • Radio dla Ciebie z dnia 13-02-2013 – (link)
 • Radio WNET z dnia 26-06-2013 – (link)

Nagrody i Wyróżnienia

Liczne wyróżnienia i nagrody, w tym międzynarodowe, są wyrazem uznania dla prowadzonej przez Stowarzyszenie EKON działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i środowiska naturalnego.

 • Nagroda Główna i I Miejsce dla Projektu „EKOpraca projekt pilotażowy” w konkursie „Dobre praktyki” (PFRON 2005r. SPO RZL Działanie 1.4b) za najlepsze zrealizowane w 2004 roku przedsięwzięcie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • NOMINACJA DO NAGRODY GŁÓWNEJ „EUROPEAN DIVERSITY AWARDS” W KATEGORII „FIRMA ROKU 2012”. Nominacja jest wyrazem uznania dla wysiłków i starań wszystkich pracowników EKON w budowaniu lepszego miejsca pracy, w którym różnorodność jest atrybutem – a nie przeszkodą w relacjach zawodowych i społecznych.
 • EKOpraca” – najbardziej innowacyjny projekt z dziedziny społecznej, w rankingu dwutygodnika Business Week za 2005 r.
 • Nagroda WFOŚiGW za 2006 r. – za trud i zaangażowanie Stowarzyszenia EKON na rzecz działań związanych z ochroną środowiska.
 • Tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju – otrzymany w 2014 roku w konkursie Forbes i PwC.
 • Nagroda Syrenki Warszawskiej za zasługi dla Stolicy Rzeczypospolitej, otrzymana w 2014 roku.

Referencje i podziękowania