Podsumowanie projektu “Pracuje(my)!” – nowe perspektywy zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami

Z dumą ogłaszamy zakończenie projektu “Pracuje(my)!”, którego celem było stworzenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt rozpoczął się 01.07.2023 r. i trwał do końca marca br., został dofinansowany ze środków PFRON. Działania projektowe nie tylko pomogły w zdobyciu pracy, ale także otworzyły nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz integracji społecznej OzN.

Projekt skupiał się na wsparciu 60 uczestników w znalezieniu zatrudnienia poprzez model zatrudnienia wspomaganego. Dzięki temu udało się doprowadzić ich do etapu znalezienia pracodawców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Działania projektowe skutkowały znaczną poprawą sytuacji zawodowej dla OzN. Ich umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy uległy znacznemu wzmocnieniu, co otworzyło przed nimi nowe perspektywy zawodowe.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło również na rozwinięcie umiejętności społecznych, takich jak zdolność do podejmowania decyzji oraz kontrola nad własnym życiem. Opracowane przez Trenerów Pracy Stowarzyszenia EKON Indywidualnych Planów Działań pozwoliły na wykorzystanie mocnych stron i umiejętności każdego uczestnika, co umożliwiło dopasowanie narzędzi rynku pracy do ich indywidualnych potrzeb. Realizacja projektu przyczyniła się także do zwiększenia integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Beneficjenci mieli okazję spotykać się i nawzajem obserwować, co przyczyniło się do podnoszenia motywacji w kontekście wejścia na otwarty rynek pracy oraz otworzenia się na nowe otoczenie. Dzięki osiągnięciu twardych rezultatów projektu jego ogólny cel został zrealizowany. OzN uczestniczące w projekcie “Pracuje(my)!”, zyskały nie tylko nowe umiejętności zawodowe, ale także pewność siebie oraz wsparcie niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy.

Podsumowanie projektu wykonał Tomasz Lenart – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”: Widząc poprawę sytuacji zawodowej 60 uczestników projektu, kolejny już raz potwierdza się siła modelu zatrudnienia wspomaganego oraz skuteczność indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego. To nie tylko kwestia znalezienia pracy, ale także rozwinięcia kompetencji społecznych i osobistych, które są kluczowe dla sukcesu zawodowego i integracji społecznej. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w realizacji projektu: beneficjentom, partnerom, pracownikom naszego Stowarzyszenia. Wasze zaangażowanie i determinacja pokazują, że wspólnymi siłami możemy zmieniać życie osób z niepełnosprawnościami na lepsze oraz tworzyć bardziej otwarte i integracyjne społeczeństwo.

Zobacz też: