Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności 2024

Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności jest obchodzony co roku od 35 lat. To czas, w którym celebrujemy i podkreślamy osiągnięcia oraz wyjątkowość osób z niepełnosprawnościami. To również okazja do refleksji nad postępami w zakresie praw i możliwości osób z niepełnosprawnościami, a także wyzwania, które wciąż przed nami – jako społeczeństwem – stoją.

Tomasz Lenart, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKON podkreśla znaczenie Miesiąca Dumy z Niepełnosprawności: „Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności jest nie tylko okazją do celebrowania różnorodności i siły społeczności osób z niepełnosprawnościami. Jest również ważnym momentem na podnoszenie świadomości społecznej i edukacji. Komunikowanie tego wydarzenia jest kluczowe, ponieważ pomaga w walce z uprzedzeniami i stereotypami, a także promuje pełne włączenie i równouprawnienie osób z niepełnosprawnościami we wszystkich aspektach życia. Dla Stowarzyszenia EKON promowanie Miesiąca Dumy z Niepełnosprawności jest priorytetem, ponieważ wierzymy, że tylko poprzez szeroką edukację i współpracę możemy stworzyć społeczeństwo, w którym każda osoba, niezależnie od jej niepełnosprawności, będzie miała równe szanse na rozwój, aktywizację, dostępność i realizację swoich marzeń. Zachęcam wszystkich do włączenia się w obchody tego wyjątkowego miesiąca i do wspierania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez cały rok.”

Niech Miesiąc Dumy z Niepełnosprawności będzie dla nas wszystkich inspiracją do działania i budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

Zobacz też: