Zapytanie ofertowe nr 2/2024

Dotyczy świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie kształtowania kompetencji radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi dla pracujących osób z niepełnosprawnościami na terenie Polski.

Zapytanie ofertowe – Jestem pracownikiem!.pdf
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz_ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wykaz Trenerów w zakresie radzenia sobie ze stresem wraz z obszarem ich działania.docx
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx