Zapytanie ofertowe nr 1/2024

Dotyczy świadczenia usługi Trenera Pracy w ramach zatrudnienia wspomaganego w zakresie wsparcia po zatrudnieniu dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Polski.

Zapytanie ofertowe – Pracuje(my) edycja II.pdf
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz_ofertowy.docx
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wykaz Trenerów Pracy wraz z obszarem ich działania.docx
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.docx