Projekt „EKO-praca”

Projekt „EKO-Praca” powstał w 2004 roku jako odpowiedź na potrzebę organizacji „zielonych miejsc pracy”. Projekt był realizowany przez wykluczone z rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami i ograniczeniami intelektualnymi, które zostały nazwane przez mieszkańców Warszawy „Mrówkami”. Pracownicy „Stowarzyszenia EKON” stanowili kilka brygad i pracowników sortowni. Dzięki uruchomieniu projektu „EKO-praca” zatrudnienie znalazło 300 osób z niepełnosprawnościami, z czego większość z nich to osoby chorujące psychicznie, dla których aktywność zawodowa  jest szansą na rehabilitację społeczną i niezależne życie. Takie założenie sprawiło, że projekt „EKO-praca” ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale przede wszystkim społeczne. Zadania wykonywane przez OzN przy zbiórce i odzysku surowców były niejednokrotnie jedyną pracą, jaką mogliby uzyskać. Pomagała im nie tylko w rehabilitacji i utrzymaniu, ale także dawała możliwość powrotu do społeczeństwa.

Odbiorem surowców wtórnych spod drzwi objęte były osiedla mieszkaniowe południowej części Warszawy – Dzielnicy Ursynów. Zbiórka odbywała się przy pomocy jednorazowych, oznakowanych worków o pojemności 60 litrów, w trzech kolorach:

  • do worka żółtego zbierane były odpady plastikowe, butelki i pojemniki, folie, pudełka itp.
  • do worka niebieskiego zbierane były tylko odpady w postaci papieru i tektury,
  • worek zielony przeznaczony był tylko na  szkło.

Wypełnione worki mieszkańcy wystawiali w określone dni przed drzwiami mieszkań. Pracownicy „Stowarzyszenia EKON”, tzw. Mrówki zabierali wypełnione surowcami worki i zostawiały w ich miejsce worki puste. Odbieranie odpadów bezpośrednio od mieszkańców było unikatową metodą odzyskiwania surowców oraz edukacji ekologicznej zapoczątkowaną przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”. Wprowadzenie szeregu ustaw dotyczących gospodarowania odpadami w naturalny sposób zakończyło czas trwania projektu.

Zobacz pozostałe projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON”