Stowarzyszenie EKON na X Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zostało zaproszone przez Organizatorów X Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego do przedstawienia tematyki związanej  z aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.  

Podczas prelekcji zaprezentowano Projekt „Kraina Akceptacji”, który realizowany jest przez Stowarzyszenie EKON od 2008 roku. Dzięki podejmowanym działaniom w ramach realizacji tego projektu, zaktywizowano ponad 5 tys. osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji na stronie:

https://powiat-otwocki.pl/aktualnosci/1367/

Zobacz też: