Projekty realizowane przez "Stowarzyszenie EKON"

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od lat realizuje szereg projektów aktywizujących, których celem jest wejście osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy, przełamywanie stereotypów i barier dotyczących OzN, biernych zawodowo z powodu choroby lub wykluczonych społecznie. Realizowane przez „Stowarzyszenie EKON” projekty pozwalają na indywidualne wsparcie każdego uczestnika projektu – między innymi przez opracowanie ścieżki zawodowej czy coaching zawodowy Trenera Pracy. Projekty poza aktywizacją zawodową i możliwością zatrudnienia na otwartym rynku pracy mają również wymiar społeczny, ponieważ sprawiają, że osoby wykluczone, bierne lub nieaktywne zawodowo zyskują jakościową zmianę życiową.

Projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON” odbywają się przy dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) czy firm i instytucji prywatnych, jak na przykład Carrefour Foundation.  

 

Bieżące projekty “Stowarzyszenia EKON”

Zakończone projekty “Stowarzyszenia EKON”