Oferta dla Firm

Kim jesteśmy

 • Jesteśmy ekspertem w realizacji modelu zatrudniania wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy
 • Promujemy zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając pracę na różnych stanowiskach, co przyczynia się do ich inkluzji społecznej
 • Wśród naszych kontrahentów propagujemy ideę wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie (CSR)
 • Wspólnie przeciwdziałamy bierności zawodowej i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami

Nasze doświadczenie

 • Zrealizowaliśmy ponad 20 ogólnopolskich projektów na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami
 • Zaktywizowaliśmy ponad 9153 pracowników z niepełnosprawnościami
 • Znajomość lokalnych rynków pracy, pozwala nam szybko i skutecznie przeprowadzić każdy proces rekrutacji
 • Trenerzy Pracy działający na terenie całej Polski, realizują wypracowany przez nas model zatrudniania wspomaganego wspierając osoby z niepełnosprawnościami w całym procesie rekrutacji i utrzymania w zatrudnieniu (współpracujemy z 20 trenerami pracy)

W ramach współpracy:

 • Przeprowadzimy potrzebne procesy rekrutacyjne
 • Podpiszemy umowę o pracę z wybranym przez Państwa Kandydatem
 • Zajmiemy się pełną obsługą kadrowo płacową pracownika skierowanego do wykonywania usług u Państwa
 • Poniesiemy wszelkie koszty związane z procesem rekrutacyjnym
 • Pokryjemy wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika, w tym badania lekarskie, szkolenia BHP
 • Comiesięcznie rozliczymy wysokość ulgi i wystawimy Państwu dokument uprawniający do obniżenia obowiązkowej wpłaty na PFRON

Projekt Kraina akceptacji, to zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami na terenie całej Polski. Dwudziestu Trenerów Pracy działa na lokalnym rynku pracy, dzięki czemu szybko i skutecznie realizują procesy rekrutacyjne. Systematycznie monitorują przebieg pracy pracownika, udzielając mu niezbędnego wsparcia.

Trener Pracy:

 • Posiada wykształcenie kierunkowe (psycholog, socjolog, doradca zawodowy)
 • Znajdzie dla Ciebie odpowiedniego pracownika
 • Zadba o wszystkie formalności związane z jego zatrudnieniem
 • Będzie monitorować przebieg zatrudnienia pracownika
 • Będzie z Tobą w stałym kontakcie

Otwarty Rynek Pracy

Stowarzyszenie EKON, we współpracy z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, udzielając im niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.  W partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKON przedsiębiorstwa mogą  szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu, budując opartą na wysokich standardach etycznych kulturę organizacyjną.
 
W ramach przygotowań pracowników dla otwartego rynku, EKON prowadzi profesjonalne poradnictwo psychologiczne i udziela indywidualnych konsultacji, służących rozwiązywaniu problemów. Każdy kandydat na pracownika do przedsiębiorstw otrzymuje pomoc w adaptacji w nowym miejscu pracy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przystosowujące do nowej pracy. Specjalnie przeszkolona kadra koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia EKON, oferuje niezbędne wsparcie pracodawcom i opiekę nad prawidłowym przebiegiem procesu integracji osób niepełnosprawnych.

Zatrudnianie Osób Niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych przełamuje bariery i zwalcza stereotypy. Dowodzi, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą, a pracownik niepełnosprawny może być osobą w pełni wartościową w miejscu pracy. Idea zatrudniania wspieranego stworzona przez EKON znalazła licznych odbiorców wśród przedsiębiorstw, głównie branży FMCG. Efektywna i wielopłaszczyznowa współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych przyczyniła się znacznie do wzmocnienia ich pozycji na polskim rynku pracy.

Zaufali nam: