Dla mieszkańców
A- A A+ A A

REGULAMIN

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska ekonlogo

 


REGULAMIN
ODBIORU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH GROMADZONYCH SELEKTYWNIE


1. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON zobowiązuje się do odbioru od mieszkańców odpadów opakowaniowych gromadzonych selektywnie w workach, po wcześniejszym podpisaniu umowy z właścicielem lub zarządzającym nieruchomością na odbiór selektywnie gromadzonych odpadów.
2. Na terenie uzgodnionym z m.st. Warszawa oraz firmą SITA Polska, pracownicy Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON dostarczą do każdego lokalu mieszkalnego komplet worków - jeden worek w kolorze niebieskim na odpady typu papier, tektura, drugi worek w kolorze zielonym na odpady szklane oraz trzeci w kolorze żółtym na odpady plastikowe, tetrapak, folię oraz broszurę Elementarz Ekologiczny wraz z listem informacyjnym.

3. Odpady odbierane będą raz w tygodniu, w ustalonym dniu od godziny 8.00 do 15.00, bezpośrednio spod drzwi lokali mieszkalnych. Mieszkańcy zobowiązani są do wystawienia worków ze zgromadzonymi odpadami do godz. 8.00 ustalonego dnia odbioru. O dziennym terminie odbioru mieszkańcy zostaną powiadomieni w liście informacyjnym.
4. Worki wystawione w inny niż ustalony dzień tygodnia lub po godzinie 8.00 ustalonego dnia, nie będą odbierane.
5. Każdorazowo przy odbiorze odpadów pracownicy Stowarzyszenia EKON pozostawią pod drzwiami każdego lokalu mieszkalnego nowe worki na zbiórkę odpadów, w ilości odpowiadającej ilości worków wystawionych przez mieszkańca do odbioru.
Odpady gromadzone selektywnie będą odbierane tylko i wyłącznie w dostarczonych workach przez EKON
7. W workach na odpady gromadzone selektywnie mogą być umieszczane tylko następujące odpady:
- w workach niebieskich: gazety, książki, czasopisma, ulotki, katalogi, papierowe torby, tektura falista, papier biurowy, karton.
- w workach zielonych: szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.
- w workach żółtych: kartoniki po mleku, sokach i napojach, butelki plastikowe po napojach, kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania plastikowe po żywności, folie opakowaniowe z tworzyw sztucznych, torebki foliowe po zakupach, meble ogrodowe, doniczki i skrzynki plastikowe
9. Wszystkie opakowania powinny być opróżnione z resztek zawartości i wypłukane. Butelki plastikowe, kartoniki wielowarstwowe dodatkowo zgniecione.
10. W żadnym z worków nie należy gromadzić: tłustego i zabrudzonego papieru, papieru przebitkowego, termicznego, kalki, kopert z foliowymi okienkami, tapet, strzępów papieru, opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek plastikowych po olejach, opakowań po proszkach do prania, mrożonkach, karmach dla zwierząt, folii po żywności pakowanej próżniowo, zabawek, folii aluminiowej, metalowych tacek po artykułach spożywczych, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, akumulatorów samochodowych, stłuczki szklanej, porcelany, fajansu, doniczek ceramicznych, żarówek, lamp, szkła okiennego, zbrojonego, żaroodpornego, luster oraz odpadów medycznych, igieł i strzykawek.
11. Drobny sprzęt elektroniczny gospodarstwa domowego, radiowo - telewizyjny i komputerowy, kable i przewody, mogą być wystawione obok worków - odbierzemy każdy rodzaj elektroodpadów, baterii
12. Szczegółowe zasady gromadzenia opisane są w broszurze Elementarz ekologiczny, dostarczonej w wersji wydrukowanej do każdego lokalu mieszkalnego, lub dostępnej w wersji elektronicznej na stronie www.ekon.org.pl.
13. Pracownik EKON podczas odbioru dokonuje wstępnej kontroli zawartości worków. Kontrola polega na sprawdzeniu czy nie znajdują się w workach jakiekolwiek zanieczyszczenia w postaci zmieszanych odpadów komunalnych, niebezpiecznych, odpadów wymienionych w pkt.10. Jeśli w workach będą znajdowały się zanieczyszczenia, pracownicy Stowarzyszenia EKON mogą odmówić odbioru i pozostawić worek pod drzwiami lokalu.
14. Zażalenia dotyczące nieodebranych worków należy zgłaszać w terminie 48 godzin od terminu odbioru odpadów. Zażalenie złożone po upływie terminu będzie pozostawione bez rozpoznania.
15. W przypadku wystawienia przez Klienta większej ilości worków niż trzy, pracownik Stowarzyszenia odbierze i pozostawi pod lokalem ilość i rodzaj worków zgodnie z pkt. 5 niniejszego Regulaminu
16. Bezpośredni nadzór nad odbiorem odpadów gromadzonych selektywnie po stronie Stowarzyszenia EKON sprawuje Dział Obsługi Klienta, tel. 22 546 60 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
17. Wszelkie reklamacje, uwagi lub zażalenia można składać za pomocą:
- telefonu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, pod numer 22 546 60 65
- e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- pocztą na adres: Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”, ul. J. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa

regulamin3

 

 

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies