Dla mieszkańców
A- A A+ A A

System zbiórki

Stowarzyszenie EKON wypracowało własny system zbiórki odpadów, realizowany w sposób najwygodniejszy dla mieszkańców, to jest bezpośrednio spod drzwi. Ten prosty i efektywny sposób jest ceniony przez mieszkańców i zarządców nieruchomości.

Aktualnie zbiórka wygląda następująco:

  • do każdego lokalu mieszkalnego pracownicy EKON dostarczają trzy worki: niebieski, żółty i zielony oraz instrukcję - „Elementarz Ekologiczny” - co i jak należy segregować i wkładać do worków, wraz z listem przewodnim zawierającym informacje o terminach odbioru
  • do worka żótego zbierane są odpady: plastikowe butelki i pojemniki, folie, pudełka, itp.
  • do worka niebieskiego zbierane są tylko odpady w postaci papieru i tektury
  • worek zielony przeznaczony jest tylko na samo szkło
  • wypełnione worki, wystawiane przez mieszkańców pod drzwi, odbierane są przez pracowników EKON nie rzadziej niż raz w tygodniu

Posegregowane w gospodarstwach domowych odpady suche po przewiezieniu do sortowni (punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych), trafiają na taśmę sortowniczą. Wyszkoleni pracownicy EKON rozdzielają je zgodnie z zasadami odzysku i recyklingu. Zbelowane odpady przekazywane są do firm recyklingowych (papiernie, huty, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych).

Odbiorem surowców wtórnych spod drzwi objęte są osiedla mieszkaniowe południowej części Warszawy - Dzielnicy Ursynów. Zbiórka odbywa się przy pomocy jednorazowych, oznakowanych worków o pojemności 60 litrów, które wypełnione mieszkańcy wystawiają w określone dni przed drzwi mieszkań. Pracownicy (nazywani „Mrówkami z EKON” ze względu na ich pożyteczną dla środowiska i mieszkańców codzienną pracę), zabierają wypełnione surowcami worki i zostawiają w jego miejsce worki puste. O terminie odbioru odpadów mieszkańcy mogą być powiadamiani poprzez specjalną aplikację przypominającą.  Zasady odbioru określone są w Regulaminie odbioru odpadów (Link). Kontakt i informacje umożliwia mieszkańcom infolinia telefoniczna lub e-mail (Kliknij).

 

Odbieranie odpadów bezpośrednio od mieszkańców jest unikatową metodą odzyskiwania surowców oraz edukacji ekologicznej zapoczątkowaną przez EKON.

 

1. Odbieramy surowce bezpośrednio od mieszkańców warszawskich osiedli

1

 

2. Naszym transportem przewozimy je do sortowni

2

 

3. Worki wypakowywujemy w sortowni

4

 

4. Ich zawartość wsypujemy do leja zasypowego

3

 

5. Na taśmie sortowniczej surowce poddawane są selekcji na poszczególne frakcje

5

 

6. Posortowane surowce poddawane są procesowi zgniatania

6

 

7. Gotowe "belki" czekają na transport do recyklera

7

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies