Dla środowiska
A- A A+ A A

RECYKLING

Recykling to najskuteczniejsza  z metod ochrony środowiska naturalnego, prowadząca do ograniczenia zużycia surowców i zmniejszenia ilości odpadów. Dzięki systemowi zbiórki i segregacji prowadzonemu przez pracowników Stowarzyszenia EKON, ponad 90% odpadów po segregacji podlega recyklingowi, natomiast pozostałości przekazywane  są do produkcji paliw alternatywnych. Recyklingowi zostają poddane takie surowce pochodzące ze zbiórki jak papier, szkło, metale czy plastik, stanowiąc półsurowiec wykorzystywany w kolejnych procesach produkcyjnych.

Jakie odpady nadają się do recyklingu?

Papier - wykorzystanie makulatury ogranicza eksploatację drewna pochodzącego z lasów: tona makulatury pozwala oszczędzić aż 17 drzew. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku. Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74%, a ilości ścieków przemysłowych o 35%.

Tworzywa sztuczne, jako pozyskiwane z przerobu ropy naftowej i przy okresie rozkładu nawet kilka tysięcy lat, są bardzo groźne dla środowiska naturalnego. Niezagospodarowane odpady z tworzyw sztucznych uwalniają toksyczne substancje, przenikające do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne jest także samodzielne spalanie odpadów z tworzyw, z uwagi na substancje trujące uwalniane w procesie spalania. Opakowania typu PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble.

Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, ponieważ może być przetwarzane bezstratnie na identyczne opakowanie.  Wykorzystanie stłuczki szklanej bardzo ogranicza  poziom emisji dwutlenku węgla i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach.

Aluminium nadaje się w całości do recyklingu. Co ważne, proces ten można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału. Wykorzystanie odpadów aluminiowych to korzyść ekologiczna, gdyż produkcja aluminium wiąże się ze skażeniem gleby, wód i powietrza. Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%.

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies