Dla niepełnosprawnych
A- A A+ A A

POMOC

Osoby niepełnosprawne mają te same prawa, które przysługują osobom pełnosprawnym, w tym tak podstawowe jak  prawo do pracy. W praktyce, w związku ze swymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, osoby niepełnosprawne napotykają na trudności w aktywnym uczestnictwie w życiu zawodowym i społecznym. Z myślą o tych osobach stworzono akty prawne, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pełni praw i ochrony godności przysługujących wszystkim ludziom. 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Sejmu RP z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Więcej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  www.pfron.org.pl/

Pełnomocnik Rządu do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   www.niepelnosprawni.gov.pl/prawo/

Sejm RP http://isap.sejm.gov.pl

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies