Pismo Stowarzyszenia EKON dotyczące realizacji Projektu Pracujemy!

Szanowni Państwo 

W załączeniu przekazujemy pismo informujące o rozpoczęciu przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” realizacji Projektu aktywizacji  i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnością. 
Zwracamy się z prośbą o promocję założeń projektowych na Państwa terenie, oraz umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej/tablicy informacyjnej. Pozwoli to na dotarcie do jak najszerszego grona osób z niepełnosprawnościami i włączenie w działania projektowe. 

Z poważaniem 
Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Zobacz też: