Dla przedsiębiorstw
A- A A+ A A

OTWARTY RYNEK PRACY

Stowarzyszenie EKON, we współpracy z Platformą Integracji Osób Niepełnosprawnych PION, wyszukuje, przygotowuje i wprowadza osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, udzielając im niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.  W partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKON przedsiębiorstwa mogą  szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu, budując opartą na wysokich standardach etycznych kulturę organizacyjną.
 
W ramach przygotowań pracowników dla otwartego rynku, EKON prowadzi profesjonalne poradnictwo psychologiczne i udziela indywidualnych konsultacji, służących rozwiązywaniu problemów. Każdy kandydat na pracownika do przedsiębiorstw otrzymuje pomoc w adaptacji w nowym miejscu pracy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przystosowujące do nowej pracy. Specjalnie przeszkolona kadra koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia EKON, oferuje niezbędne wsparcie pracodawcom i opiekę nad prawidłowym przebiegiem procesu integracji osób niepełnosprawnych.

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies