Oświadczenie pomiędzy SITA Polska a Stowarzyszeniem EKON

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy treść piątkowego oświadczenia SITA Polska oraz Stowarzyszenia EKON:

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” i SITA Polska są zainteresowane współpracą, która zapewni możliwość dalszej działalności Stowarzyszenia na terenie dzielnicy Ursynów.

Umowa łącząca SITA Polska i Miasto, określa szereg restrykcyjnych wymogów w zakresie świadczenia usług odbioru odpadów przez SITA Polska jak np. wożenie odpadów do RIPOK, ważenie każdego pojemnika na odpady już w momencie odbioru odpadów, przekazywanie informacji o masie odpadów już w chwili ważenia za pośrednictwem systemów RFID i GPS.

EKON i SITA Polska deklarują chęć spotkania z przedstawicielami Miasta w celu ustalenia działań, jakie należałoby podjąć dla umożliwienia EKON spełnienia tych warunków i umożliwienia SITA Polska zlecenia EKON podwykonawstwa w sposób zapewniający prawidłową realizację Umowy z Miastem. Strony przedłożą Miastu pisemną propozycję w tym zakresie.

Marta Jabłońska – Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia EKON

dr Marek Łukomski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia EKON

Jean-Michel Kaleta – Prezes Zarządu Spółki SITA Polska Sp. z o.o.

Zobacz też: