Opiekuńcza Warszawa – nabór

Szanowni Państo,

Prezentujemy informację o projekcie “Opiekuńcza Warszawa”

Cel główny projektu:

Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Szczegółowe informacje o projekcie – Kliknij

Załączniki do pobrania:

1/ Regulamin uczestnictwa w Projekcie – pobierz

2/ Formularz zgłoszeniowy – pobierz

3/ Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

4/ Informację o projekcie – pobierz

5/ Ogłoszenie o naborze – pobierz

– zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2020 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie 2020-3077-3322 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3322 .

– zapytanie ofertowe z dnia 16-12-2020 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2020-3077-21694  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21694

– zapytanie ofertowe z dnia 10-02-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-31222 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31222 

– Zapytanie ofertowe z dnia 03-03-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-35280 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35280 

– Zapytanie ofertowe z dnia 14-04-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-39179 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39179 

– Zapytanie ofertowe z dnia 21-05-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-49628 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49628
 

– Zapytanie ofertowe z dnia 16-07-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-59421 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59421

Zobacz też: