dr Marek Łukomski - Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia EKON w zakresie usług społecznych, angażując się w aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami – w tym osób chorujących psychicznie oraz ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Jest pomysłodawcą jednego z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych, które wprowadziło i realizuje autorskie projekty „EKO-praca” i „Kraina Akceptacji”, oparte na promowanym przez UE zatrudnieniu wspomaganym.
Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu organizacjami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami (w tym zakładem pracy chronionej zatrudniającym 280 OzN) ugruntował poprzez współpracę z polskimi oraz zagranicznymi podmiotami zajmującymi się działaniami na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zawodowo związany był m.in. z POPON, KIGR, Stowarzyszenie Organizatorów  Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych OZON, PION,   REHAB (Irlandia), ONCE (Hiszpania), Shaw Trust (Wielka Brytania), ATTFORINGSBEDRIFTENE (Norwegia), REABILIACIA (Litwa),  Rehabilitation Centre VALAKUPIAI (Węgry) oraz Workability Europe – w której był Członkiem Zarządu. Z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych z zakresu weterynarii, dyplom uzyskał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.