Konferencja podsumowująca projekt „Trener Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami” w ramach inicjatywy Erasmus+

W dniu 24-05-2018 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Trener Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami” w ramach inicjatywy Erasmus+

Zobacz też:

Projekt Pracuje(my)!

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska „EKON” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczyna