Harmonogram odbioru odpadów

Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Ciała i długiego weekendu worki z surowcami z klatek schodowych odbierać będziemy według następującego harmonogramu:

– Czwartek 4 czerwca  zbieramy 3 czerwca

– Piątek 5 czerwca pracujemy bez zmian

Zarząd Stowarzyszenia i Pracownicy „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Zobacz też:

Projekt Pracuje(my)!

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska „EKON” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczyna