Dla środowiska
A- A A+ A A

EDUKACJA

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona przez Stowarzyszenie EKON, jest nierozerwalnie związana z edukacją ekologiczną. Aby właściwie segregować surowce wtórne, należy wiedzieć, po co jest to robione i jak należy przygotować odpady opakowaniowe do zbiórki i dalszego wykorzystania. 

Stowarzyszenie EKON wydaje Elementarz ekologiczny, który uczy mieszkańców zachowań pro-ekologicznych, zasad segregacji odpadów i recyklingu. Elementarz i inne materiały informacyjne dostarczane są bezpośrednio do mieszkańców. 

Stowarzyszenie organizuje i przeprowadza specjalne szkolenia i warsztaty dla firm i organizacji, dotyczące ochrony środowiska, gospodarki odpadami i recyklingu. EKON prowadzi także razem z firmami i innymi NGO kampanie edukujące konsumentów, takie jak wspólna kampania z Orange na rzecz zrównoważonego rozwoju, kampania „Stop Marnotrawstwu” prowadzona wspólnie z Carrefour, czy projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia kampania PROMOCJA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W WYBRANYCH DZIELNICACH WARSZAWY.

Duże znaczenie ma edukacja najmłodszych, dlatego Stowarzyszenie EKON realizuje specjalne programy lekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, ucząc dzieci zachowań pro-ekologicznych i szerokiego myślenia o środowisku.

Edukacja skierowana do mieszkańców to także udział EKON w eventach  o charakterze ekologicznym, jak Warszawskie Dni Recyklingu czy Dzień Ziemi, podczas których uczymy mieszkańców, w tym także dzieci, zasad segregacji i recyklingu, służących czystszemu środowisku i lepszemu życiu.

 

 

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies