Dla mieszkańców
A- A A+ A A

EDUKACJA

Edukacja prowadzona przez niepełnosprawnych pracowników EKON ma dwa aspekty: ekologiczny i prospołeczny.

W zakresie edukacji ekologicznej, przez promocję selektywnej zbiórki odpadów, uczymy mieszkańców właściwej segregacji. Pokazujemy jak duże znaczenie mają racjonalne zakupy, z uwzględnieniem opakowań podlegających recyklingowi, oraz jak zadbać o dalsze wykorzystanie surowców i materiałów zawartych w opakowaniach. Stowarzyszenie EKON wydaje Elementarz Ekologiczny, który uczy mieszkańców zachowań pro-ekologicznych, zasad segregacji odpadów i recyklingu. Elementarz i inne materiały informacyjne dostarczane są bezpośrednio do mieszkańców. Duże znaczenie ma edukacja najmłodszych, dlatego Stowarzyszenie EKON realizuje specjalne programy lekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach, ucząc dzieci ekologicznego myślenia o środowisku.
 
Praca osób niepełnosprawnych i kontakty z mieszkańcami sprzyjają kształtowaniu postaw prospołecznych, przynoszących korzyści obydwu stronom. Niepełnosprawni wykonując prace dla dobra mieszkańców i środowiska, mają szanse na integrację i pełniejszą obecność w społeczeństwie, poprawę warunków życiowych, łagodzenie dolegliwości związanych z chorobą. Mieszkańcy uczą się dostrzegania problemów osób marginalizowanych społecznie i  myślenia w kategoriach dobra szerszego.

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies