Dla środowiska
A- A A+ A A

DLA ŚRODOWISKA

W nazwie Stowarzyszenia zawarte jest określenie celu: praca dla środowiska. Główna działalność ukierunkowana jest na budowanie właściwych stosunków pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem. Odbywa się to przez racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i przywracanie elementów przyrody do stanu właściwego (recykling), przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (zbiórka i segregacja odpadów), kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie (edukacja).

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies