Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest liderem projektu zintegrowanego
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę: projekt horyzontalny”,
który jest realizowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
(nr projektu WND-POWR.04.01.00-00-D208/17)

Menu

1.Informacje o projekcie 

2.Harmonogram wsparcia

3.Partnerzy projektu 

4.Projekty wdrożeniowe 

5.Nabory 

6.Zamówienia publiczne 

7.Dokumenty 

8.Kontakt

Nasze media

Portal Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego  

Facebook

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Warszawie 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Warszawie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Wieliczce

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych w Koszalinie 

Twitter  

https://mobile.twitter.com/SCZPmedPl 


Partnerzy projektu

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odpowiadają za spójność testowania oraz ewaluację i badania dot. efektywności rozwiązania opisanego w Modelu na I etapie konkursu. Działania podejmowane w projekcie wesprą środowiskowe centra zdrowia psychicznego oraz zapewnią spójność, aby wyniki testowania w ramach projektu zintegrowanego mogły być porównywalne i stanowić rekomendację do zmian w politykach sektorowych i dalszych wdrożeń centrum jako sieci współpracujących ze sobą podmiotów z różnych sektorów. Efektem będzie przygotowanie zweryfikowanych empirycznie standardów oraz protokołów diagnozy ICF.
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi studia podyplomowe z otwartego dialogu, diagnozy funkcjonalnej oraz wsparcia telefonicznego osób z doświadczeniami kryzysów psychicznych. Efektem będzie podniesienie kompetencji zawodowych personelu podmiotów zaangażowanych w ŚCZP. 
  • EDGETEQ sp. z o.o. tworzy system Auxilio na potrzeby koordynacji pacjentów na obszarze testowania w sieci podmiotów tworzących środowiskowe centrum zdrowia psychicznego.
  • Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON koordynuje działania profilaktyczne w poszczególnych obszarach testowania Modelu. wypracowanie narzędzi i metod do profilaktyki i promocji zdrowia. W tym celu – oprócz tradycyjnych działań i wykorzystania dotychczasowych programów tworzonych np. NPZ – będą testowanie rozwiązania związane z wczesną prewencją oraz promocją zdrowia psychicznego w mediach społecznościowych. 
  • Fundacja Rozwoju Społecznego „Leonardo” z Krakowa prowadzi moduł zarządzania zmianą, który ma wesprzeć podmioty medyczne, społeczne i JST we wdrożeniu i realizacji centrum zdrowia psychicznego.

Pomocy psychologicznej mieszkańcom z obszarów działania poniższych centrów udziela:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych Warszawa – Bielany
Kasprowicza 30, 01-871 Warszawa
Telefon: 22 569 07 50

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży Warszawa – Bielany
Daniłowskiego 31, 01-833 Warszawa
Szamocka 10C, 01-748 Warszawa
Telefony: 536 777 251, 530 777 875

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Koszalinie
Sarzyńska 9, 75-819 Koszalin
Telefon: 94 712 55 55

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Wieliczce
Wincentego Pola 20 A, 33-020 Wieliczka
Telefon: 505 006 665

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dorosłych w Nowym Targu
ul. Szpitalna14, 34-400 Nowy Targ
Telefon: 18 263 31 81

Informacji o projekcie udziela:
Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 307
telefon: (22) 561 89 89
kierownik projektu: Małgorzata Łyciuk-Bzdyra
e-mail: m.lyciuk-bzdyra@uksw.edu.pl

Zobacz też: