Ekon
A- A A+ A A

CELE I ZADANIA

Nadrzędnymi celami działalności Stowarzyszenia EKON jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, głównie z grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy - chorujących psychicznie.

Realizacja następuje przez samodzielne tworzenie „zielonych miejsc pracy” związanych z odbiorem i segregacją odpadów, oraz przez promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. W latach 2008-2014 w ramach zatrudnienia wspomaganego skierowaliśmy do pracy ponad 3230 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przy czym w strukturach naszej organizacji pracuje obecnie na etatach 845 osób niepełnosprawnych, w tym 318 najciężej poszkodowanych. 

Równie ważne są cele o charakterze ekologicznym, wypełniane przez działania związane z ochroną środowiska i edukacją pro-ekologiczną. Ochrona środowiska to selektywna zbiórka odpadów, segregacja oraz niemal całkowity ich recykling. Działania edukacyjne skierowane są zarówno do dorosłych mieszkańców, jak również dzieci i młodzieży.

Z doświadczenia Stowarzyszenia EKON oraz wiodących organizacji europejskich skupionych w European Platform for Rehabilitation (EPR), której członkiem jest Stowarzyszenie wynika, że efektywny system rehabilitacji zawodowej musi być oparty na kompleksowej ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Na tej podstawie identyfikowane są potrzeby wsparcia w powrocie do zawodu lub nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji, a następnie świadczona jest pomoc w znalezieniu miejsca pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

 

 

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies