Wygodny, tani i sprawnie działający system odbioru od mieszkańców wstępnie segregowanych odpadów

Segregacja odpadów umożlwiająca pełniejszy recykling surowców,
a w efekcie czyste środowisko

Zatrudnienie i pomoc
w utrzymaniu miejsc pracy, doradztwo zawodowe, system szkoleń, pomoc i opieka zawodowa

Osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowi pracownicy , cenieni przez pracodawców
i współpracowników

Przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych
w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

A- A A+ A A

Zawieszenie odbiorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Państwo,

Mając na względzie zdrowie Państwa jak i naszych pracowników Zarząd Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" informuje, że do odwołania podjął decyzję o wstrzymaniu odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Decyzja wynika z troski o zdrowie naszych pracowników jak i Państwa bezpieczeństwo. Nasi pracownicy ze względu na swoje dysfunkcje i choroby znajdują się w grupie dużego ryzyka zakażeniem, a ich dobro oraz zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. W zaistniałej sytuacji nie chcemy narażać członków naszego zespołu a tym bardziej nikogo z Państwa na zagrożenia związane z koronawirusem.

Wierzymy, że sytuacja niebawem się unormuje, ale jest to możliwe tylko i wyłącznie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, zdrowego rozsądku i spokoju.
O wszelkich kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, dlatego zapraszamy do ich śledzenia.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość i dalsze korzystanie z naszych usług po wygaśnięciu pandemii.

 

Z życzeniami zdrowia
Tomasz Lenart
Przewodniczący Zarządu 

Opiekuńcza Warszawa

info


LOGOTYPY - kolor

Projekt pn. „Opiekuńcza Warszawa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 3 695 419,78 zł

Wkład własny: 259 560,00 zł

Wartość dofinansowania: 3 435 859,78 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Planowany okres realizacji projektu: 01.03.2020 – 28.05.2022

BeneficjentMiasto Stołeczne Warszawa

Realizator projektu: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Cel główny projektu: 

Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa: 

Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do projektu zostaną przyjęte osoby, które będą spełniały następujące kryteria formalne:

• potwierdzony fakt bycia osobą niesamodzielną, wymagającą wsparcia – na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,

• mieszkają na terenie m.st. Warszawy.

Kryteria premiujące punktowane:

• kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 20 pkt,

• samotne zamieszkanie - 30 pkt,

• osoby korzystające z PO PŻ - 20 pkt.

Główne działania w projekcie:

·         szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników projektu,

·         usługi opiekuńcze dla uczestników projektu,

·         wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu,

·         usługi świadczone w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników projektu.


Kontakt z biurem projektu:

tel. 22 277 49 70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies