Wygodny, tani i sprawnie działający system odbioru od mieszkańców wstępnie segregowanych odpadów

Segregacja odpadów umożlwiająca pełniejszy recykling surowców,
a w efekcie czyste środowisko

Zatrudnienie i pomoc
w utrzymaniu miejsc pracy, doradztwo zawodowe, system szkoleń, pomoc i opieka zawodowa

Osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowi pracownicy , cenieni przez pracodawców
i współpracowników

Przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych
w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

A- A A+ A A

Opiekuńcza Warszawa - nabór

Szanowni Państo,

Prezentujemy informację o projekcie "Opiekuńcza Warszawa"

Cel główny projektu:

Wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych skierowana zostanie przede wszystkim do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego.

 

Szczegółowe informacje o projekcie - Kliknij

Załączniki do pobrania:

1/ Regulamin uczestnictwa w Projekcie - pobierz

2/ Formularz zgłoszeniowy - pobierz

3/ Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych - pobierz

4/ Informację o projekcie - pobierz

5/ Ogłoszenie o naborze - pobierz

- zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2020 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi - ogłoszenie 2020-3077-3322 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/3322 .

- zapytanie ofertowe z dnia 16-12-2020 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2020-3077-21694  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21694

- zapytanie ofertowe z dnia 10-02-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-31222 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/31222 

- Zapytanie ofertowe z dnia 03-03-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-35280 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/35280 

- Zapytanie ofertowe z dnia 14-04-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-39179 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39179 

- Zapytanie ofertowe z dnia 21-05-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-49628 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49628
 

- Zapytanie ofertowe z dnia 16-07-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-59421 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59421 

- Zapytanie ofertowe z dnia 23-09-2021 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-70591 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/70591

- Zapytanie ofertowe z dnia 2021-10-14 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – ogłoszenie nr 2021-3077-74274 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74274 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2021-10-28 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2021-3077-76631 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76631 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2021-11-05 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2021-3077-77923 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/77923

- Zapytanie ofertowe z dnia 2021-12-14 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2021-3077-83861 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83861 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2022-02-03 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2022-3077-9142  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91423 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2022-03-17 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2022-3077-99146 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99146 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2022-06-01 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2022-3077-111830 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111830 

- Zapytanie ofertowe z dnia 2022-06-18 na zakup sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego z usługami dodatkowymi – Ogłoszenie nr 2022-3077-114282 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114282

 

powrót do góry

Polityka Prywatności, Polityka Cookies