Z@opiekowani

Portal niepelnosprawni.pl napisał o projekcie „Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie”, który realizuje Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Projekt idzie pełną parą i widać efekty.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/632917;jsessionid=5A6BCE0C3742252B67F2CF58ABE98DEB

Zobacz też:

Projekt Pracuje(my)!

Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska „EKON” na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  rozpoczyna