Zarząd stowarzyszenia
„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Zarząd stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” składa się z zaangażowanych, doświadczonych i wykwalifikowanych osób, które dbają o skuteczne funkcjonowanie i rozwijanie organizacji. Zarząd Stowarzyszenia EKON stanowią eksperci zajmujący się realizacją celów i misji – przede wszystkim aktywizacją zawodową i tworzeniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Tomasz Lenart współpracuje ze Stowarzyszeniem EKON od momentu jego powstania, a od 2019 roku jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia EKON. Marek Łukomski – jest pomysłodawcą, założycielem i Przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia EKON.

Członkowie Zarządu nieustannie dążą do rozwoju Stowarzyszenia EKON, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i projekty oraz poszukując nowych możliwości budowania partnerskich relacji z innymi organizacjami. Zarząd Stowarzyszenia działa zgodnie z zachowaniem standardów etycznych, zasad poszanowania drugiej osoby oraz przestrzegania otwartości i transparentności w działaniu.

Zarząd