Tomasz Lenart - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
„Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”

Od 2019 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia EKON. Uczestnik wielu konferencji i sympozjów z zakresu CSR i ESG. Od ponad 15 lat aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami i skutecznie realizuje działania mające wpłynąć na ich aktywność zawodową i zmianę stylu życia. W aktywizacji zawodowej OzN promuje model zatrudnienia wspomaganego oraz indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego, które są katalizatorem tych zmian. Jego zaangażowanie w rozwój organizacji oraz głęboka wiedza z zakresu zarządzania sprawiają, że jest niezastąpionym liderem dla swojego zespołu. Doświadczenie w negocjacjach i umiejętność budowania relacji pomagają w skutecznym osiąganiu celów i realizacji misji Stowarzyszenia EKON. Jest znany ze swojej determinacji, zdolności organizacyjnych oraz umiejętności budowania skutecznych relacji z partnerami. Jego misją jest wspieranie społeczności OzN w dążeniu do rozwoju i osiąganiu celów zawodowych przy jednoczesnym dbaniu o dobro wspólne i zrównoważony rozwój społeczny. Chęć usystematyzowania zdobytej wiedzy praktycznej z zakresu programów aktywizujących i rozwiązywania problemów społecznych sprawiły, że rozpoczął studia na kierunku Polityka Społeczna na Uczelni Korczaka.