logo projekt

Harmonogramy - informacje

Informujemy, że kolejna grupa uczestników projektu rozpoczęła diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Harmonogram.

Informacja

Z ogromną  satysfakcją informujemy, że 5 Października pierwsza grupa drugiej edycji projektu „Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z województwa łódzkiego”, wzięła udział  w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia EKON na ul. Mortkowicza 5 we wsparciu przeprowadzonym przez  Zespół Specjalistów z Fundacji Oceny Kapitału Ludzkiego (FOKL) .

Celem wsparcia była identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz diagnoza  możliwości  ich doskonalenia zawodowego. 
Beneficjenci  uczestniczyli
• w ocenie predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym,
• w diagnozie sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy,
• w badaniu potencjału zawodowego przy wykorzystaniu prób pracy.

Lipiec

Od lipca uczestnicy naszego projektu rozpoczęli staże zawodowe. ( więcej informacji znajdą Państwo w zakładce harmonogram).

Szkolenia zawodowe - czerwiec

W czerwcu uczestnicy projektu rozpoczęli udział w szkoleniach zawodowych ( Więcej informacji o poszczególnych szkleniach znajdą Państwo w zakładce harmonogram)"

Pani Wanda Toć

Z przyjemnością informujemy, że nasi beneficjenci w maju skorzystają z profesjonalnego wsparcia Doradcy Zawodowego Pani Wandy Toć. Dla każdego z uczestników naszego projektu przewidzianych jest pięć godzin indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa (terminy spotkań ustalane są bezpośrednio z uczestnikami projektu).