24-05-2018

Konferencja podsumowująca projekt "Trener Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami"
w ramach inicjatywy Erasmus+.

Materiały:

Program konferencji - Pobierz

Prezentacja A. Block - Pobierz

Prezentacja B. Stachura - Pobierz

Prezentacja D. Krajewski - Pobierz

Prezentacja W. Chodacz - Pobierz

Prezentacja K. Kaca - Pobierz
Dodatkowe materiały:

- Załącznik 1 - Pobierz

- Załącznik 2 - Pobierz

- Załącznik 3 - Pobierz

Zdjęcia:

tn DSC 9598

Goście konferencji Trener Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

 

tn DSC 9631

Anna Block - Grone Schulen Niedersachsen, Niemcy

 

tn DSC 9640

Krzysztof Kaca, Naczelnik Wydziału ds. projektów w Departamencie Programów PFRON

 

tn DSC 9682

dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB

 

tn DSC 9689

Weronika Chodacz Biuro Pomocy i Projektów Społecznych UM st. Warszawy

 

tn DSC 9721

Dariusz Krajewski - Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA TY MY, Łódź

 

tn DSC 9733

Barbara Stachura - Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST

 

tn DSC 9701

Przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.