er

Obrazek2  English version 

Pod przewodnictwem Lidera Grone-Schulen Niedersachsen GmbH gemeinnützig realizowany jest projekt Erasmus+, w ramach Partnerstwa Strategiczne pt. „Job Coach dla osób niepełnosprawnych“

Partnerami projektu są:

1  

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederlands

Holandia

2

Cordaan

Holandia

3 Grone-Bildungszentrum NRW GmbH

Niemcy

4 Grone-Schulen Niedersachsen GmbH

Niemcy

5 The Queen’s University of Belfast

Wielka Brytania

6 Les Genêts d’Or

Francja

7 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja Ty My

Polska

8

Stowarzyszenie Niepelnosprawni dla Środowiska EKON

Polska 

 

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 sierpnia 2018 r.

Celem projektu jest stworzenie modelu kształcenia zawodowego dla specjalistów w obszarze doradztwa i wsparcia zawodowego dla osób niepełnosprawnych poprzez przygotowanie profilu kwalifikacji dla Trenerów Pracy (Job Coaches) osób z niepełnosprawnościami , który będzie wpisywał się w Europejskie Ramy Kwalifikacji. Dzięki temu zostanie on ujednolicony dla wszystkich krajów europejskich.
W oparciu o europejskie standardy zawodu Trenera Pracy (Job Coach ) dla osób z niepełnosprawnościami, w projekcie zdefiniowane zostaną także kryteria dostępu do tego zawodu oraz kompetencje kluczowe . Kolejnym produktem projektu będzie opracowanie specjalistycznego moduł kształcenia poświęconego metod om pracy z osobami ze szczególnymi rodzajami upośledzeń, np.autyzmem.
Innowacyjny charakter projektu wynika z poruszanej tematyki oraz objętej projektem grupy docelowej. Idea stworzenia koncepcji kształcenia i dokształcania zawodowego dla Trenerów Pracy (Job Coaches ) dla osób niepełnosprawnych w wymiarze europejskim (Polska, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania) jest nowa i odpowiada założeniom europejskiej konwencji dotyczącej osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada stworzenie europejskiej koncepcji kwalifikowania Trenerów Pracy (Job Coaches) dla osób niepełnosprawnych stanowi ogromną szansę dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy. Projekt jest bowiem skierowany bezpośrednio do osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi: trenerów Pracy (Job Coachów) lub osób zamierzających podjąć tę pracę (np. pracownicy socjalni, fizjoterapeuci, pośrednicy pracy). Pośrednio projekt pomoże osobom niepełnosprawnym, instytucjom szkoleniowym, nauczycielom, wykładowcom, organizacjom społecznym, organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, pracodawcom.

Wypracowana w projekcie jednolita europejska koncepcja kwalifikacji zostanie zaadaptowana do krajowych ram kwalifikacji krajów biorących udział w projekcie. Umożliwi to stworzenie systemu walidacji umiejętności zdobywanych przez Trenerów Pracy( Job Coache) dla osób z niepełnosprawnościami oraz pozwoli na wypracowanie transparentnych i porównywalnych standardów dla tego zawodu we wszystkich krajach Europy.

Produkty projektu:

Załącznik nr 1 - Pobierz

Załącznik nr 2 - Pobierz

 

ULOTKA (ang.) - Pobierz