Projekt „EKOpraca”

Od 2004 roku trwa realizacja projektu “EKOpraca”, który łączy aspekty ekologiczne z inicjatywami zatrudnieniowymi. Jego celem jest stworzenie “zielonych miejsc pracy” dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności tych z zaburzeniami psychicznymi. Projekt jest efektem współpracy mającej na celu organizację i utrzymanie miejsc pracy dla OzN w ochronie środowiska – dla najciężej poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami (w partnerstwie z podmiotami ekonomii społecznej). W odpowiedzi na zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, projekt został przekształcony i opiera się na współpracy z podmiotami świadczącymi usługi komunalne.

Projekt EKOpraca - Stowarzyszenie EKON

Projekt EKOpraca – Stowarzyszenie EKON

Zobacz pozostałe projekty realizowane przez „Stowarzyszenie EKON”