Niszczenie i utylizacja dokumentów oraz nośników danych

Zapraszamy wszystkich klientów z Warszawy oraz okolic tj. Piaseczna, Pruszkowa, Otwocka, Łomianek, Legionowa, Wołomina, Marek oraz Ząbek do zapoznania się z ofertą niszczenia dokumentów oraz nośników danych, którą przedstawia wszystkim zainteresowanym Stowarzyszenie Ekon.

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska Ekon” to organizacja non for profit zajmująca się aktywizacją społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osób niepełnosprawnych ruchowo oraz chorych psychicznie. Nowym projektem Stowarzyszenia jest profesjonalne niszczenie dokumentów oraz nośników danych.

Podstawy prawne

Utylizacja dokumentów jak i niszczenie nośników informacji odbywa się na terenie zamkniętym, co stanowi warunek Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.z 1997r. NR.133,poz.8830) i rozpoczyna się niezwłocznie po przywiezieniu materiałów przeznaczonych do zniszczenia do siedziby firmy. Niszczenie dokumentów i nośników informacji odbywa się szybko, a przy tym tanio.
Dokumenty niszczone są w profesjonalnej maszynie. Otrzymane ścinki mają wymiary 3,9 x 40 mm, a przez to spełniają wymogi tzw. trzeciego stopnia tajności według normy DIN 32757-1 oraz czwartego stopnia tajności (P-4) według normy DIN 66399. By zwiększyć stopień tajności utylizowanych dokumentów powstałe ścinki poddawane są procesowi belowania.

Nośniki informacji w postaci dysków twardych niszczone są mechanicznie w klasie H3 wg normy DIN 66399.Inne optyczne i magnetyczne nośniki danych niszczone są na maszynie niszczącej odpowiednio w klasie O3 i T3 wg normy DIN 66399.
Po zniszczeniu dokumentów jak i nośników danych klient otrzymuje poświadczenie, tzw. Protokół Zniszczenia Dokumentów/Nośników Danych, który stanowi świadectwo profesjonalnie wykonanej usługi.

Gwarancja dobrej ceny i profesjonalizmu

Gdy chodzi o niszczenie ważnych dokumentów czy też nośników danych, nie tylko cena odgrywa jedną z kluczowych ról. Niezwykle istotna jest także reputacja firmy, do której klient się zwraca. Stowarzyszenie Ekon od wielu lat odznacza się profesjonalnym podejściem do wszystkich realizowanych projektów. W przypadku niszczenia dokumentów, zaufały nam już takie instytucje jak Straż Miejska m.st. Warszawy, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris czy Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że pracownicy ze Stowarzyszenia Ekon zawsze są gotowi udzielić odpowiedzi na pojawiające się z Państwa strony pytania. Zapraszamy do kontaktowania się drogą internetową lub telefoniczną w sprawie uzgodnienia warunków profesjonalnego niszczenia dokumentów i nośników danych. Mogą Państwo także odwiedzić siedzibę Stowarzyszenia w Warszawie i rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości w trakcie rozmowy z pracownikami Ekon.

Oferujemy:

Niszczenie dokumentów zgodnie z III klasą tajności według normy DIN 32757-1 oraz IV klasą tajności (P-4) wg normy DIN 66399
Niszczenie dysków twardych w klasie H3 wg normy DIN 66399.
Niszczenie optycznych i magnetycznych nośników danych w klasie O3 i T3 wg normy DIN 66399.
– Niszczenie przeprowadzają przeszkoleni pracownicy
– Usługę wykonujemy niezwłocznie po przywiezieniu materiałów do siedziby firmy
– Niszczenie dokumentów odbywa się na terenie zamkniętym
– Po zakończeniu prac wystawiamy Protokół Zniszczenia Dokumentów/ Protokół Zniszczenia Nośników Danych

Szybko

Tanio

Bezpiecznie