Ekon
A- A A+ A A

LUDZIE

Stowarzyszenie EKON to osoby, które wykorzystując zdobytą wiedzę i różnorodne doświadczenia zawodowe pracują na rzecz zatrudnienia i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jak również ekologii i środowiska naturalnego. Zgodnie z zasadami ekonomii społecznej, pracownicy Stowarzyszenia działają na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez ich reintegrację zawodową i społeczną

Dr Marek Łukomski
Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia

Marta Jabłońska
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia 

 

powrót do góry