Projekt "Kraina Akceptacji"​

STOWARZYSZENIE EKON W PLATFORMIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PIONDZIAŁA JUŻ OD 2007 ROKU PROMUJĄC I ORGANIZUJĄC ZATRUDNIENIE WSPIERANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY.

Celem tych działań jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.

W ramach projektu Kraina Akceptacji wyszukujemy przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy oraz udzielamy im niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Nowatorskie podejście do zatrudnienia wspomaganego stało się szansą na poprawę jakości życia dla osób, które z uwagi na różne rodzaje niepełnosprawności nie pracowały i pozostawały bierne zawodowo.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem EKON nasi kontrahenci mogą  szybciej rozwinąć obszar odpowiedzialnego biznesu poprzez umożliwianie współpracy osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, budując tym samym przejrzystą, opartą na wysokich standardach etycznych kulturę organizacyjną. Przyczynia się ona również do kształtowania pozytywnego wizerunku i wzmocnienia rozpoznawalności podmiotów korzystających z usług EKON-u w społeczności lokalnej.

Aktywizowanie osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy

EKON stwarza korzystne warunki prowadzące do wyraźnego zwiększenia integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez adaptowanie innowacyjnych rozwiązań.

Prowadzimy profesjonalne poradnictwo psychologiczne, udzielamy indywidualnych konsultacji, które sprzyjają rozwiązywaniu problemów. Wprowadzamy wszystkich kandydatów na pracowników do przedsiębiorstw i pomagamy w adaptacji w nowym miejscu pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Oferujemy również szkolenia dzięki którym pracownicy niepełnosprawni mogą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i awansować w miejscach pracy.

Przełamywanie oporu pracodawców w zatrudnianiu pracowników  niepełnosprawnych

Przy realizacji projektu Kraina Akceptacji EKON podejmuje różnorodne działania mające na celu usuwanie barier społecznych, psychicznych i środowiskowych upowszechniając wiedzę o osobach niepełnosprawnych. Udzielamy wsparcia w postaci merytorycznych wykładów i praktycznych porad. Dużą popularnością u kontrahentów cieszy się cykl szkoleń z zakresu  rozwijania umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki działaniom edukacyjnym skutecznie przyczyniamy się do niwelowania obaw kontrahentów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. W realizacji projektu Kraina Akceptacji bierze udział specjalnie przeszkolona kadra trenerów pracy, którzy oferują niezbędne wsparcie pracodawcom i dbają o to, aby proces integracji osób niepełnosprawnych przebiegał właściwie.

Dzięki rozpowszechnieniu metody zatrudnienia wspomaganego  na otwartym rynku przełamujemy wszelkiego rodzaju stereotypy, które przyczyniają się często do wykluczenia osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego. Niejednokrotnie udowodniliśmy, że niepełnosprawność nie musi być przeszkodą, a pracownik niepełnosprawny może być osobą w pełni wartościową w miejscu pracy. Chcemy przyczynić się do promowania wizerunku osoby niepełnosprawnej, jako sumiennego, rzetelnego i zaangażowanego pracownika.

Idea zatrudniania wspomaganego stworzona przez EKON znalazła szerokie rzesze odbiorców działających na rynku branży FMCG. Efektywna i wielopłaszczyznowa współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów związanych z wdrażaniem rozwiązań ukierunkowanych na aktywizację i integrację osób niepełnosprawnych przyczyniła się znacznie do wzmocnienia ich pozycji na polskim rynku pracy.