Search

Ekon
A- A A+ A A

STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON

jest przedsiębiorstwem społecznym, którego celem jest aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Powstało w 2003 roku w wyniku wspólnej inicjatywy niepełnosprawnych oraz osób, których zainteresowania i pasje związane są z ekologią i ochroną środowiska. Założyciele postawili sobie za cel zbudowanie przedsiębiorstwa społecznego, tworzącego miejsca pracy przede wszystkim dla najbardziej zagrożonej wykluczeniem społecznym grupy osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. Za obszar działalności przyjęto ochronę środowiska (selektywna zbiórka i segregacja odpadów opakowaniowych). W ten sposób do dzisiaj udało się stworzyć ok.. 400 nowych, tzw. zielonych miejsc pracy dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego prawie 200 przypadło chorującym psychicznie.

Charakteryzująca się tworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność Stowarzyszenia EKON odróżnia je od tradycyjnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe, polegających wyłącznie na działaniu na rzecz tych osób przy ich biernym udziale. Stowarzyszenie EKON, to organizacja pozarządowa działająca jako przedsiębiorstwo społeczne. Cały wypracowany zysk przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe organizacji.

Stowarzyszenie EKON jest członkiem organizacji zrzeszających podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • European Platform for Rehabilitation (EPR)
  • Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION)
  • Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
  • Krajowe Centrum Rozwoju Gminnej Przedsiębiorczości Społecznej

powrót do góry