Wygodny, tani i sprawnie działający system odbioru od mieszkańców wstępnie segregowanych odpadów

Segregacja odpadów umożlwiająca pełniejszy recykling surowców,
a w efekcie czyste środowisko

Zatrudnienie i pomoc
w utrzymaniu miejsc pracy, doradztwo zawodowe, system szkoleń, pomoc i opieka zawodowa

Osoby niepełnosprawne jako pełnowartościowi pracownicy , cenieni przez pracodawców
i współpracowników

Przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych
w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia

A- A A+ A A

Klauzula o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

(a)    obsługi zgłoszenia zawartego w formularzu kontaktowym,

(b)    wypełnienia przez administratora prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez administratora albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora danych.

3. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu będą podmioty współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych w pkt 2 powyżej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie tak długo, jak będzie to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt 2 powyżej.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

(a)    dostępu do treści swoich danych osobowych
(b)    sprostowania danych osobowych,
(c)    usunięcia danych osobowych
(d)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
(e)    przenoszenia swoich danych osobowych,
(f)    wniesienia sprzeciwu oraz
(g)    cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 17 kwietnia 2016 r.

7.    Podanie danych przez Panią/Pana jest dobrowolne.

powrót do góry